Kas mēs esam un ko piedāvājam?

“Zinību taka” ir interešu izglītības centrs, kas piedāvā skolas vecuma bērniem no 2. līdz 12.klasei apgūt, nostiprināt un pilnveidot mācību vielu: matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, vēsturē.

Kā mēs strādājam?

Piedāvājam divas plūsmas mācību priekšmetā vienā vecuma posmā:

  • Pirmā plūsma paredzēta, lai mācību vielu pilnveidotu un apgūtu teorētiskās zināšanas, kuras ir nepilnīgas, un spētu sekmīgi nokārtot konkrēto mācību priekšmetu.
  • Otrā plūsma paredzēta, lai bērni padziļināti apgūtu sev interesējošos mācību priekšmetus, spētu teorētiskās zināšanas pielietot ikdienas vajadzībām, kā arī risinātu augstākās sarežģītības pakāpes uzdevumus un situācijas.

Mēs no sirds ticam, ka IK VIENS jaunietis var sasniegt savus mērķus un sapņus.

arrow

Mēs esam šeit, lai palīdzētu tieši TEV…

Supervision rada iespēju bērniem izvirzīt savus nākotnes mērķus un palīdzēt sasniegt tos, sniedzot profesionālus padomus, motivējošā un bērniem labvēlīgā gaisotnē. 
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
  • Palīdzēt bērnam/jaunietim ieklausīties sevī un spēt izvirzīt savu mērķi un izrietošos uzdevumus mērķa sasniegšanai.
  • Radīt patiesu interesi par mācību priekšmetu.
  • Pilnveidot skolā apgūtās zināšanas.
  • Radīt iespēju apgūt teorētiskās zināšanas, kas nepieciešamas bērnam sava mērķa realizācijā.
  • Mācīt pielietot teorētiskās zināšanas ikdienas situācijās, kuras būs nepieciešamas nākotnē.